Vitajte na našom webe

Vítame Vás na našej internetovej stránke, ktorá vznikla za účelom priblížiť Vám život a dianie v našej MŠ. Prostredníctvom Vašich a našich podnetov by sme chceli skvalitniť činnosť školy, reagovať na Vaše pripomienky a v neposlednom rade zviditeľniť našu MŠ širšiemu okruhu ľudí.

 

 

 

Zápis do 1. ročníka        POZVÁNKA NA ZÁPIS
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Bánov oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční 3. februára 2015 od 14:00 – 18:00 hod. 4. februára 2015 od 10:00 – 12:00 hod. na prízemí budovy školy. Zápisu podliehajú deti, ktoré do 31. 08. 2015 dovŕšia šesť rokov a deti s odkladom školskej dochádzky. K zápisu je potrebné priniesť doklad totožnosti zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a 12 € na zakúpenie pomôcok do 1. ročníka.
   

Pozvánka na otvorené hodiny 

20.01.2015
Otvorené hodiny v I.A a v I.B pre rodičov predškolákov –
/1. a 2. vyučovacia hodina/
 

Naša škola

Potešilo nás

Vzácna návšteva z Bánova na Morave