Vitajte na našom webe

Vítame Vás na našej internetovej stránke, ktorá vznikla za účelom priblížiť Vám život a dianie v našej MŠ. Prostredníctvom Vašich a našich podnetov by sme chceli skvalitniť činnosť školy, reagovať na Vaše pripomienky a v neposlednom rade zviditeľniť našu MŠ širšiemu okruhu ľudí. 

 

OZNAM:

Základná škola s materskou školou Ul. kpt. Nálepku 43, 94101 Bánov

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Denisa Slížová  oznamuje rodičom, že zápis

do materskej školy na šk. rok 2016/2017 sa uskutoční v MŠ II. /887/

 

V dňoch :Pondelok -  2.mája od 10:00 hod do 17:00 hod

                 Utorok     -  3.mája od 10:00 hod do 16:00 hod

 

V zmysle § 59 zákona NR SR č.245/2008 Z.z a §3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. sa

do  materskej školy  spravidla prijíma dieťa od troch do šesť rokov veku.

Dieťa od dvoch rokov veku sa môže prijať iba výnimočne a to len vtedy, keď sú na to vytvorené podmienky.

Na predprimárne vzdelávanie  sa prijíma prednostne dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne

odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

Ďalej bude prednostne prijaté dieťa, ktoré má zamestnaných oboch , alebo aspoň jedného z rodičov a dieťa,

ktoré má vypestované základné stravovacie a hygienické návyky.

/Na zápis je potrebné priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa./

Vzácna návšteva z Bánova na Morave